کمترین: 
58.9
بیشترین: 
58.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 19 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 مهر 1396 , 58.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":58.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398