کمترین: 
2515
بیشترین: 
2515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 مهر 1396 , 2515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":2515}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398