کمترین: 
9047.1
بیشترین: 
9047.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 19 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 مهر 1396 , 9047.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":9047.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398