کمترین: 
292.6
بیشترین: 
292.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 19 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 مهر 1396 , 292.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":292.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398