کمترین: 
8863.3
بیشترین: 
8863.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 19 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 مهر 1396 , 8863.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":8863.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398