کمترین: 
915.6
بیشترین: 
915.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 19 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 مهر 1396 , 915.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":915.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398