کمترین: 
11279.3
بیشترین: 
11279.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 19 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 مهر 1396 , 11279.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":11279.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398