کمترین: 
429.5
بیشترین: 
429.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 19 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 مهر 1396 , 429.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":429.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398