کمترین: 
541.5
بیشترین: 
541.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 19 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 مهر 1396 , 541.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":541.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398