کمترین: 
423.1
بیشترین: 
423.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 19 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 مهر 1396 , 423.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":423.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399