کمترین: 
3033.4
بیشترین: 
3033.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 19 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 مهر 1396 , 3033.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":3033.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398