کمترین: 
928.8
بیشترین: 
928.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 19 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 مهر 1396 , 928.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":928.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398