کمترین: 
4503.4
بیشترین: 
4503.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 19 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 مهر 1396 , 4503.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":4503.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398