کمترین: 
4030.2
بیشترین: 
4030.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 19 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 مهر 1396 , 4030.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":4030.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398