کمترین: 
3411.5
بیشترین: 
3411.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 19 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 مهر 1396 , 3411.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":3411.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398