کمترین: 
527.88
بیشترین: 
533.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 19 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 مهر 1396 , 533.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 00:00","price":528.63},{"date":"1396/07/19 01:00","price":528.5},{"date":"1396/07/19 04:00","price":528.25},{"date":"1396/07/19 04:32","price":528.75},{"date":"1396/07/19 05:00","price":530},{"date":"1396/07/19 06:00","price":529.75},{"date":"1396/07/19 06:32","price":530},{"date":"1396/07/19 07:00","price":529.75},{"date":"1396/07/19 07:32","price":529.5},{"date":"1396/07/19 08:08","price":529.25},{"date":"1396/07/19 08:32","price":529.38},{"date":"1396/07/19 09:32","price":529.63},{"date":"1396/07/19 10:00","price":529.5},{"date":"1396/07/19 10:32","price":529.38},{"date":"1396/07/19 11:08","price":527.88},{"date":"1396/07/19 12:00","price":530},{"date":"1396/07/19 12:32","price":532.88},{"date":"1396/07/19 13:08","price":533.13}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398