کمترین: 
6.96
بیشترین: 
6.96
قیمت ذغال سنگ امروز 18 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 مهر 1396 , 6.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 16:32","price":6.96}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398