کمترین: 
253000
بیشترین: 
253000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 18 مهر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 18 مهر 1396 , 253000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 13:12","price":253000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398