کمترین: 
669000
بیشترین: 
670000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 18 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 مهر 1396 , 670000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 11:54","price":669000},{"date":"1396/07/18 12:18","price":670000},{"date":"1396/07/18 13:12","price":669000},{"date":"1396/07/18 14:12","price":670000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398