کمترین: 
640
بیشترین: 
643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 18 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 مهر 1396 , 640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 11:40","price":643},{"date":"1396/07/18 11:50","price":640}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398