کمترین: 
500
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 18 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 مهر 1396 , 500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:50","price":500},{"date":"1396/07/18 11:00","price":501},{"date":"1396/07/18 12:00","price":500}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398