کمترین: 
506
بیشترین: 
508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 18 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 مهر 1396 , 507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":506},{"date":"1396/07/18 10:50","price":508},{"date":"1396/07/18 12:00","price":507}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398