کمترین: 
638
بیشترین: 
642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 18 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 مهر 1396 , 641 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":638},{"date":"1396/07/18 10:50","price":642},{"date":"1396/07/18 12:00","price":641}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398