کمترین: 
4210
بیشترین: 
4230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 مهر 1396 , 4210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":4217},{"date":"1396/07/18 10:30","price":4213},{"date":"1396/07/18 10:50","price":4230},{"date":"1396/07/18 12:00","price":4217},{"date":"1396/07/18 12:20","price":4213},{"date":"1396/07/18 13:30","price":4210}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398