کمترین: 
3278
بیشترین: 
3300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 18 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 مهر 1396 , 3283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":3278},{"date":"1396/07/18 10:50","price":3288},{"date":"1396/07/18 11:00","price":3300},{"date":"1396/07/18 11:40","price":3295},{"date":"1396/07/18 11:50","price":3290},{"date":"1396/07/18 12:20","price":3288},{"date":"1396/07/18 16:30","price":3283}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399