کمترین: 
3364
بیشترین: 
3385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 18 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 مهر 1396 , 3368 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":3371},{"date":"1396/07/18 10:50","price":3376},{"date":"1396/07/18 11:00","price":3385},{"date":"1396/07/18 11:40","price":3383},{"date":"1396/07/18 11:50","price":3375},{"date":"1396/07/18 12:00","price":3373},{"date":"1396/07/18 12:20","price":3365},{"date":"1396/07/18 12:30","price":3364},{"date":"1396/07/18 14:10","price":3366},{"date":"1396/07/18 14:30","price":3368},{"date":"1396/07/18 15:50","price":3371},{"date":"1396/07/18 16:30","price":3368}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398