کمترین: 
1133
بیشترین: 
1162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 18 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 مهر 1396 , 1139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":1153},{"date":"1396/07/18 10:20","price":1149},{"date":"1396/07/18 10:50","price":1157},{"date":"1396/07/18 11:00","price":1162},{"date":"1396/07/18 11:20","price":1159},{"date":"1396/07/18 11:40","price":1151},{"date":"1396/07/18 11:50","price":1148},{"date":"1396/07/18 12:00","price":1143},{"date":"1396/07/18 12:20","price":1136},{"date":"1396/07/18 13:50","price":1133},{"date":"1396/07/18 14:10","price":1135},{"date":"1396/07/18 14:30","price":1136},{"date":"1396/07/18 16:00","price":1135},{"date":"1396/07/18 16:30","price":1139}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398