کمترین: 
1121
بیشترین: 
1124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 18 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 مهر 1396 , 1123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":1121},{"date":"1396/07/18 10:50","price":1122},{"date":"1396/07/18 11:00","price":1123},{"date":"1396/07/18 12:00","price":1124},{"date":"1396/07/18 12:20","price":1123},{"date":"1396/07/18 13:20","price":1122},{"date":"1396/07/18 16:30","price":1123}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398