کمترین: 
5359
بیشترین: 
5400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 18 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 مهر 1396 , 5378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":5359},{"date":"1396/07/18 10:50","price":5383},{"date":"1396/07/18 11:00","price":5400},{"date":"1396/07/18 11:40","price":5395},{"date":"1396/07/18 11:50","price":5390},{"date":"1396/07/18 12:00","price":5385},{"date":"1396/07/18 12:20","price":5384},{"date":"1396/07/18 16:30","price":5378}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399