کمترین: 
4808
بیشترین: 
4841
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 18 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 مهر 1396 , 4820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":4841},{"date":"1396/07/18 10:50","price":4838},{"date":"1396/07/18 11:00","price":4833},{"date":"1396/07/18 11:50","price":4830},{"date":"1396/07/18 12:00","price":4820},{"date":"1396/07/18 12:20","price":4816},{"date":"1396/07/18 12:30","price":4808},{"date":"1396/07/18 13:10","price":4815},{"date":"1396/07/18 14:10","price":4825},{"date":"1396/07/18 14:30","price":4830},{"date":"1396/07/18 14:40","price":4835},{"date":"1396/07/18 15:10","price":4833},{"date":"1396/07/18 15:20","price":4831},{"date":"1396/07/18 16:00","price":4830},{"date":"1396/07/18 16:20","price":4825},{"date":"1396/07/18 17:20","price":4820}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398