کمترین: 
4009
بیشترین: 
4049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 18 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 مهر 1396 , 4024 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:10","price":4048},{"date":"1396/07/18 11:00","price":4049},{"date":"1396/07/18 11:50","price":4025},{"date":"1396/07/18 12:00","price":4043},{"date":"1396/07/18 12:20","price":4024},{"date":"1396/07/18 12:30","price":4015},{"date":"1396/07/18 12:40","price":4018},{"date":"1396/07/18 12:50","price":4012},{"date":"1396/07/18 13:00","price":4019},{"date":"1396/07/18 13:10","price":4018},{"date":"1396/07/18 13:20","price":4013},{"date":"1396/07/18 13:30","price":4020},{"date":"1396/07/18 13:50","price":4009},{"date":"1396/07/18 14:00","price":4018},{"date":"1396/07/18 14:10","price":4020},{"date":"1396/07/18 14:20","price":4024},{"date":"1396/07/18 14:30","price":4022},{"date":"1396/07/18 14:40","price":4019},{"date":"1396/07/18 14:50","price":4024},{"date":"1396/07/18 15:00","price":4023},{"date":"1396/07/18 15:10","price":4024},{"date":"1396/07/18 15:30","price":4022},{"date":"1396/07/18 15:40","price":4024}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398