کمترین: 
2007.5
بیشترین: 
2007.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 18 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 مهر 1396 , 2007.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":2007.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398