کمترین: 
58.6
بیشترین: 
58.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 18 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 مهر 1396 , 58.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":58.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399