کمترین: 
10231.8
بیشترین: 
10231.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 18 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 مهر 1396 , 10231.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":10231.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398