کمترین: 
2509.9
بیشترین: 
2509.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 مهر 1396 , 2509.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":2509.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398