کمترین: 
3236.9
بیشترین: 
3236.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 مهر 1396 , 3236.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":3236.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398