کمترین: 
52.3
بیشترین: 
52.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 18 مهر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 18 مهر 1396 , 52.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":52.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399