کمترین: 
6.7
بیشترین: 
6.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه امروز 18 مهر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 18 مهر 1396 , 6.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":6.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398