کمترین: 
9043.6
بیشترین: 
9043.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 18 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 مهر 1396 , 9043.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":9043.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398