کمترین: 
292.5
بیشترین: 
292.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 18 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 مهر 1396 , 292.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":292.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398