کمترین: 
8864.1
بیشترین: 
8864.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 18 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 مهر 1396 , 8864.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":8864.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399