کمترین: 
930.1
بیشترین: 
930.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 18 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 مهر 1396 , 930.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":930.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398