کمترین: 
909.8
بیشترین: 
909.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 18 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 مهر 1396 , 909.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":909.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398