کمترین: 
11279.2
بیشترین: 
11279.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 18 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 مهر 1396 , 11279.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":11279.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398