کمترین: 
428.3
بیشترین: 
428.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 18 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 مهر 1396 , 428.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":428.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398