کمترین: 
539.5
بیشترین: 
539.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 18 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 مهر 1396 , 539.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":539.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398