کمترین: 
420.9
بیشترین: 
420.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 18 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 مهر 1396 , 420.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":420.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398