کمترین: 
3486.8
بیشترین: 
3486.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 مهر 1396 , 3486.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":3486.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398