کمترین: 
3028.6
بیشترین: 
3028.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 18 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 مهر 1396 , 3028.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":3028.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398