کمترین: 
517
بیشترین: 
517
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 18 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 مهر 1396 , 517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":517}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399